Защо трябва да бъдем отговорни към

Пчелите

Медоносната пчела посещава средно 7000 цвята дневно, с което играе огромна роля в опрашването на растенията, важни за продоволствената сигурност и биоразнообразието. Опрашителите са изправени пред различни заплахи, сред които: отравяне, изместване от местообитанието им, както и липса на разнообразна храна в природата, всички причинени от човешката дейност. В контекста на силно развитото земеделие, индустриализация и урбанизацията, пчелите нямат друг шанс за оцеляване освен да бъдат отглеждани, размножавани и опазвани от пчелари.

Изберете свещи от пчелен восък за да помогнем на пчелите

Избирайки свещи от пчелен восък, вие пряко помагате за опазването на пчелите, като стимулирате отглеждането им. Всяка една свещ изработена от пчелен восък e доставен до нашата свещоливница от пчелар, който се грижи за десетки или стотици пчелни семейства.

Какво правим ние за опазването на пчелите?

Отглеждаме и постоянно инвестираме в над 100 пчелни семейства, като се грижим за тяхното оцеляване през зимата, помагаме на пчелите при борбата с паразити, опазваме ги от отравяне при пръскане на земеделски култури и поддържаме гнездата и кошерите им в добро състояние.